ВИТРУМ®ВИЖН ФОРТЕ ПРЕПАРАТЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ, КӨНДІГУ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ РАНДОМИЗАЦИЯЛАНҒАН САЛЫСТЫРМАЛЫ ЗЕРТТЕУІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

(UNIPHARM, INC, АҚШ)

Е. И. Дмитриева1,2, О. Г. Гусаревич1,3, В. В. Лантух1,2, Т. Ю. Ким1,2, Н. О. Пытель1,2, Д. И. Конкина1,2, О. Г. Фенькова3

1Ресей Денсаулық сақтау министрлігінің «Новосібір мемлекетік медициналық университеті» ЖКБ МББМ (Новосібір қ.)

2НСО «№ 1 қалалық клиникалық ауруханасы» МБДҰ (Новосібір қ.)

3НСО «Новосібір мемлекеттік облыстық клиникалық ауруханасы» МБДҰ (Новосібір қ.)

Зерттеу мақсаты миопиясы, астенопиясы және көз торының жастық макулалы бүлінуі (ЖМБ) бар емделушілерді емдеуде Витрум® Вижн Форте препаратының клиникалық тиімділігін зерттеу болды. Зерттеуге жоғарыда аталған патологияның әрқайсысынан 20 емделушіден 60 емделуші қосылды. Препарат 30 күн ішінде күніне 2 мәрте 1 таблеткадан тағайындалды. Емдеу тиімділігі стандартты офтальмологиялық әдістердің, дәрігерлер мен емделушілердің сауалнамалық термесауалы көмегімен бағаланды. Нәтижесінде препараттың миопия, астенопия, сондай-ақ, ЖМБ кезінде тиімділігі көрсетілген. Емделушілер оны көтереді және ол аталған жағдайларды емдеу, сондай-ақ, алдын алу үшін ұсынылуы мүмкін.

Негізгі сөздер: Витрум® Вижн Форте, миопия, астенопия, көз торының жастық макулалы бүлінуі.

Елена Игоревна Дмитриева — «Новосібір мемлекетік медициналық университеті» ЖКБ МББМ офтальмология кафедрасының көмекшісі, НСО «№ 1 қалалық клиникалық ауруханасы» МБДҰ офтальмология бөлімшесінің кеңесшісі, жұмыс телефоны: 8 (383) 226-69-73, e-mail: dr.dmitrieva@yandex.ru

Ольга Геннадьевна Гусаревич — медициналық ғылымдар докторы, «Новосібір мемлекетік медициналық университеті» ЖКБ МББМ офтальмология кафедрасының профессоры, НСО «Новосібір мемлекеттік облыстық клиникалық ауруханасы» МБДҰ офтальмология бөлімшесінің кураторы, жұмыс телефоны: 8 (383) 315-98-35, e-mail: olga.gusarevich@gmail.com

Владимир Васильевич Лантух — медициналық ғылымдар докторы, профессор, «Новосібір мемлекетік медициналық университеті» ЖКБ МББМ офтальмология кафедрасының меңгерушісі, НСО «№ 1 қалалық клиникалық ауруханасы» МБДҰ офтальмология бөлімшесінің кеңесшісі, жұмыс телефоны: 8 (383) 226-69-73, e-mail: vladimir_l@ngs.ru

Татьяна Юрьевна Ким — медициналық ғылымдар кандидаты, «Новосібір мемлекетік медициналық университеті» ЖКБ МББМ офтальмология кафедрасының доценті, НСО «№ 1 қалалық клиникалық ауруханасы» МБДҰ офтальмология бөлімшесінің кеңесшісі, жұмыс телефоны: 8 (383) 226-69-73, e-mail: Iristk@ngs.ru

Наталья Олеговна Пытель — «Новосібір мемлекетік медициналық университеті» ЖКБ МББМ офтальмология кафедрасының көмекшісі, НСО «№ 1 қалалық клиникалық ауруханасы» МБДҰ офтальмология бөлімшесінің кеңесшісі, жұмыс телефоны: 8 (383) 226-69-73, e-mail: natali_bird2010@mail.ru

Дина Ивановна Конкина — медициналық ғылымдар кандидаты, «Новосібір мемлекетік медициналық университеті» ЖКБ МББМ офтальмология кафедрасының доценті, НСО «№ 1 қалалық клиникалық ауруханасы» МБДҰ офтальмология бөлімшесінің кеңесшісі, жұмыс телефоны: 8 (383) 226-69-73, e-mail: konkinadi@mail.ru

Ольга Геннадьевна Фенькова — медициналық ғылымдар кандидаты, НСО «Новосібір мемлекеттік облыстық клиникалық ауруханасы» МБДҰ офтальмолог дәрігері, жұмыс телефоны: 8 (383) 315-98-35, e-mail: olga.fenkova@yandex.ru

Мәселе жағдайы. Қазіргі уақытта офтальмопатология құрылымындағы үлкен үлеске әсіресе, жеткіншек жасында тез күшейетін алыстан көрмеушілік және шын мәнінде миопияның ізашарлары мен серігі болып табылатын, аккомодация бұзылыстары ие [1]. Миопияның таралымдылығы географиялық салаға, ұлты мен жасына байланысты, кең диапазонда түрленеді — аустралия аборигендерінде 2–5 %-дан бастап Жапония мен Қытайда 75 %-ға дейін. Ресейде алыстан көрмеушіліктің таралымдылығы шамамен     15,8 % деңгейде бағаланады. Бұл ретте соңғы жылдардағы зерттеулерде жас келген сайын миопияның кездесу жиілігінің артуына өсім байқалады [2].

20-30 см қашықтықта орналасқан объектілерге көздің фокусталуын қамтамасыз ететін, кірпікті бұлшықеттің берік жиырылуымен шартталған аккомодацияның дағдылы шамадан тыс күшеюіне себеп болуы мүмкін. Циркулярлық бұлшықеттің бұл тұрақты гипертонусы объектіге дейінгі тым жақын қашықтықтағы тұрақты көзбен жұмыс істеу салдарынан пайда болады: ұялы телефондармен, компьютермен ойнау, басты шамадан тыс еңкейтумен әдебиетті оқу және т.б. 

Кірпікті бұлшықеттің гипертонусы осындай тұлғаларда жақында көру жүктемесін аяқталған соң, сақталады және астенопия құбылыстарымен ілеседі. Соңғы нәтижесінде көз миопия рефракциясын иеленеді [3].

Сол арада кеңінен таралуына және айқын клиникалық мәніне қарамастан, осы аккомодация бұзылысарының күшеюін ескерту және емдеу мәселесі заманауи офтальмологияда маңыздылардың бірі болып қалуын жалғастырады. Мысалы, олардың пайда болуын және күшеюінің алдын алу үшін дәрі-дәрмекпен, хирургиялық, физиотерапевтік емдеу әдістерінің көпшілік саны ұсынылған, алыстан көре алмайтындар саны бүкіл елде өсуде, бұл тұрғындар денсаулығының нашарлауына, өмірдің тұрмыстық-әлеуметтік жағдайларының өзгеруіне, жақын қашықтықта жұмыс істеген, компьютерлік мониторларен жұмыс істеген кезде көру жүктемесінің артуына себепші болады [4].

Заманауи офтальмологияның басқа қауіпті мәселесі макулалы аймақтың зақымдануымен сипатталатын, көз көргішттігінің төмендеуіне және көру өрісінің орталық бөліктерінің түсіп қалуына әкеп соғатын, жастық макулалы бүліну (ЖМҚ) болып табылады. Ресейде ЖМБ сырқаттанушылық 1000 тұрғынға шаққанда, 15-тен астам құрайды. Тұрғындардың ЖМБ зақымдану жиілігі жас келген сайын артуда. Мысалы, 65-74 жас аралығындағы жас тобында ол 15 %-ды, 75-84 жас аралығында — 25 %-ды, ал 85 жастан асқан тұлғалар арасында — 30 %-ды құрайды. Жұптас көздің зақымдануы алғашқыдан соң 5 жыл ішінде болады [5]. Осы патологияның әлеуметтік-медициналық маңыздылығы орталық көруді жылдам жоғалтумен және жалпылай жұмысқа қабілеттіліктен айырылумен шартталған. Жұмысқа қабілетті жастағы тұлғаларда ЖМБ салдарынан алғашқы мүгедектік 11 % жағдайда, ал 60 жастан асқан егде тұлғаларда — 28 % жағдайда байқалады. ЖМБ аса кең таралған клиникалық түрі    90 % жағдайда кездесетін, экссудатты емес немесе «құрғақ» нысаны болып табылады [6]. Бұл ретте мамандардың көпшілігі ЖМБ құрғақ түрі кезіндегі консервативтік терапияның – заманауи офтальмологияның аса қарама-қайшы бөлімдерінің бірі екендігін мойындайды. Бір жағынан, отандық офтальмологтар түрлі препараттардың периокулярлы инъекциялары түріндегі патогенетикалық жағынан бағытталған дистрофияға қарсы терапиясын табысты түрде пайдаланудың мол тәжірибесін жинады. Екінші жағынан, ұқсас терапия тиімділігінің жүргізілген зерттеулерінің көпшілігі дәлелдік медицина талаптарына сәйкес келмейді, оның клиникалық тиімділігі расталмаған, сондықтан да шетелдік клиникаларда осындай терапия қолданылмайды [7].

Осыған орай, көру мүшелерінің аса кең таралған сырқаттарын емдеу және алдын алу үшін тиімді және қауіпсіз препаратты іздеудің өзекті мәселесі туындайды.

Зерттеу мақсаты: миопиясы, астенопиялық шағымдары мен көз торының ЖМБ түрлі сатылары бар емделушілерді емдеуде изучение Витрум®  Вижн Форте (Unipharm, Inc., АҚШ) препаратының клиникалық тиімділігін зерттеу.

Зерттеу материалдары мен әдістері. 3 топты құраған 60 емделуші бақылау астында болды:

  • I-ші топ — түрлі деңгейдегі алыстан көрмеушілігі бар 20 емделуші (9 әйел, 11 ер адам), орташа жасы 35,9 жасты құрады;
  • II-ші топ — астенопиялық шағымдары бар 20 емделуші (11 әйел, 9 ер адам), орташа жасы 29,6 жасты құрады;
  • III-ші топ — ЖМБ бар 20 емделуші (18 әйел, 2 ер адам), орташа жасы 53,6 жасты құрады.

Емдеу ұзақтығы 30 күнді құрады, Витрум® Вижн Фортенің 1 таблеткасын тамақ ішкен соң, күніне 2 мәрте. 

Тексеру кезінде емдеу алдында және кейін стандартты офтальмологиялық әдістер пайдаланылды: түзетуі бар визометрия; биомикроскопия; электр фосфен шегін, ЖМБ бар емделушілер тобы үшін жылтылдаудың бірігуінің құбылмалылығы мен сыни жиілігін (ЖБСЖ) анықтау; офтальмоскопия; астенопиялық шағымдары бар емделушілер тобы үшін салыстырмалы аккомодация қорын анықтау.

Жүргізілген емдеуден соң (миопиясы мен астенопиясы бар топтарда), емделуші мен дәрігерге нәтижелерді субъективті бағалау мақсатында сауалнама ұсынылды: «нашарлау», «өзгерістерсіз», «жақсару», «едәуір жақсару». 

Нәтижелер мен талқылау

Миопиясы бар І-ші емделушілер тобы. Деңгейі бойынша емделушілер былай бөлінді:  әлсіз деңгейлі (16 көз — 40 %), орташа (15 көз — 37,5 %), жоғары (9 көз — 22,5 %). Витрум® Вижн Форте қабылдау аясында миопиясы бар емделушілерде зерттелетін көрсеткіштер серпіні 1-суретте келтірілген.

Нәтижелерді талдау көздің максималды көргіштігінің (0,91-ден бастап 0,95-ке дейін), миопиясы бар емделушілерде түзетіңкіреленбеген көз көргіштігінің (орташа есеппен, 0,04-ке —0,14-тен бастап 0,18-ге дейін) және шеткері көру өрісі шекараларының кеңеюін (орташа алғанда, 10°-ге — 514-тен бастап 524°-ге дейін) артуын көрсетті. Көз көргіштігінің және шеткері көру өрісінің шекараларының өзгеру серпініне емделушілердің жасы мен миопия дәрежесі едәуір әсер етті.

Изображение выглядит как снимок экрана

Автоматически созданное описание

1-сурет. Витрум® Вижн Форте қабылдау нәтижесінде негізгі талданатын көрсеткіштердің серпіні; бастапқы көрсеткіштер 100,0 % деп қабылданды; МОЗ — максималды көз көргіштігі максимальная острота зрения; ТКК — түзетіңкіреленбеген көз көргіштігі; ОСКӨ — орташа сомалық көру өрісі 

Витрум® Вижн Форте препаратын 30 күндік қабылдаған соң, дәрігерлер мен емделушілерге жүргізілген сауалнама нәтижелері 2-суретте келтірілген.

Изображение выглядит как снимок экрана

Автоматически созданное описание

2-сурет. Витрум® Вижн Форте препаратын 30 күндік қабылдаған соң, дәрігерлер мен емделушілерге жүргізілген сауалнама нәтижелері

Емдеу нәтижелеріне субъективті баға беру емделушілердің пікірі (70 %) және дәрігердің пікірі бойынша (85 %) көпшілік жағдайда препаратты қабылдау аясында көру қызметінің жақсаруы байқалды.

Астенопиясы бар І-ші топ емделушілері. Рефракцияға байланысты, емделушілер келесідей бөлінді  : эмметропия — 7 көз (17,5 %), миопия — 14 көз (35 %), гиперметропия — 19 көз (47,5 %). Оның ішінде пресбиопиясы бар — 6 көз.

Витрум® Вижн Форте препаратын қабылдау аясында миопиясы бар емделушілерде зерттелетін көрсеткіштердің серпіні 3-суретте көрсетілген.

Изображение выглядит как снимок экрана

Автоматически созданное описание

3-сурет. Витрум® Вижн Форте препаратын қабылдау аясында миопиясы бар емделушілерде зерттелетін көрсеткіштердің серпіні: бастапқы көрсеткіштер 100,0 % ретінде қабылданған; САҚ — салыстырмалы аккомодация қоры; ТКК — түзетіңкіреленбеген көз көргіштігі; ОСКӨ — орташа сомалық көру өрісі

Препаратты қабылдау аясында біз САҚ бірнеше артуын (0,675-тен бастап 0,687-ге дейін) және ТКК артуын (1,8-ден бастап 2,6-ға дейін), сондай-ақ, шеткері көру өрісі шекараларының орташа есеппен 4°-қа (544-тен бастап 548°-қа дейін) кеңеюін байқадық. 

Емделушілердің 40 %-ы субъективті түрде «жақсаруды», ал 55 %-ы көру қызметінің «едәуір жақсаруын» және жақын қашықтықта жұмыс істеген кезде ыңғайлылықтың жоғарылауын байқады (4-сурет).

Изображение выглядит как снимок экрана

Автоматически созданное описание

4-сурет. Витрум® Вижн Форте препаратын 30 күндік қабылдаған соң, дәрігерлер мен миопиясы бар емделушілерге жүргізілген сауалнама нәтижелері 

ЖМБ бар І-ші емделушілер тобы. Сырқаттың орташа ұзақтығы 3 жыл 5,5 айды құрады. Сатылары бойынша емделушілер былай бөлінді: 4-нде (8 көз) — бірінші, дисциформалды, 16-нда (32 көз) сырқаттың дисциформалы (ылғалды) сатысы тіркелді.

ЖМБ «құрғақ» нысаны бар емделушілерде бастапқы көз көргіштігі 0,8 ± 0,1-ді, ылғалды түрі бар емделушілерде — 0,5 ± 0,02-ні құрады.

81 % науқаста көз көрудің жақсаруы байқалды. 1 айдан соң, тексерген кезде көз көргіштігінің 0,07-ге (14,8 %) 0,57 ± 0,44-ке дейін жоғарылауы байқалды. Көз көргіштігінің сомалық жоғарылауы 0,1 ± 0,13-ті (бастапқыдан 21,2 %) құрады.

Көз көргіштігінің серпініне ЖМБ даму сатылары, сондай-ақ, емделушілердің жасы едәуір әсер етті. 36-50 жас аралығындағы сырқаттың бастапқы сатылары бар емделушілер емдеуге тым сезгіш болды және көз көргіштігінің жылдам және тұрақты жоғарылауын берді. Осы жас тобында 50 % жағдайда көз көргіштігінің 0,2–0,3-ке жоғарылауы байқалды. Емделушілердің жасы артып, аса айқын дистрофиялық үдерісті анықтаған сайын көз көргіштігінің едәуір жоғарылағаны тіркелген көздер саны азайды. Жүргізілетін терапияның ЖМБ зардап шегетін емделушілердегі көз көргіштігіне әсері    5-суретте көрсетілген.

Изображение выглядит как снимок экрана

Автоматически созданное описание

5-сурет. Витрум® Вижн Форте препаратын 30 күндік қабылдаған соң, ЖМБ зардап шегіп жүрген емделушілерде көз көргіштігінің серпіні; * — р < 0,02, ** — р < 0,005

Бақылау тобында бастапқы көз көргіштігі 0,52 ± 0,21-ді құрады, стандартты емдеу курсынан соң, 0,04-ке (7,6 %) 0,56 ± 0,22-ге дейін жоғарылау байқалды, алайда, 1 айдан соң, тексерген кезде көз көргіштігінің 0,12-ге (бастапқыдан 23 %) 0,48 ± 0,21-ге дейін төмендеуі қайта байқалды. Онымен қоса, 75 %-нда (45 көз) 0,1-дан артық жоғарылау байқалмаған; 15 %-нда (9 көз) көз көргіштігі мүлдем артқан жоқ. Екі емделушіде (4 көз) емдеу аясында теріс серпін байқалды және көз көргіштігі 0,1-ге төмендеді.

Жүргізілетін терапияның көз көргіштігінің серпініне әсері 6-суретте көрсетілген.

Изображение выглядит как снимок экрана

Автоматически созданное описание

6-сурет. Жүргізілетін терапияның емделушілердің көз көргіштігі серпініне әсері (көздер саны) 

Негізгі топтағы емделушілерде емдеу алдындағы периметрия нәтижелері әрбір көздегі стандартты меридиандар бойынша белгіленетін шеткері шекаралар 30 көзде (75 %) тарылған кезде, 22 көзде     (55,0 %) орталық зағиптық анықталды. Сонымен қатар, 80 % бақылауда (32 көз) параорталықты зағиптықтың көпшілігі байқалды. Бақылау тобындағы периметрия көрсеткіштері пайыздық арақатынаста негізгі топқа сәйкес келді.

Негізгі топта емдеудің бірінші курсынан соң, көру өрісінің оң серпіні науқастың 17-нде (43 %) байқалды. Бақылаулардың 25 %-нда (20 көз) орталық зағиптық өлшемдерінің орташа алғанда, 5–10°-қа азаюы байқалды. Бақылаудың 75 %-нда (30 көз) орталық зағиптық диаметрлері өзгерген жоқ. Емдеу алдында көру өрісінің тарылуы болған барлық емделушілерде олардың орташа алғанда, 60°-қа кеңеюі тіркелген. Параорталық зағиптықтар саны 2,5 есе төмендеді.

Зерттеу алдында негізгі және бақылау тобындағы емделушілердің электрофизиологиялық зерттеуі көз торы мен көру жүйкесінің электр сезімталдығының төмендеуін көрсетті, бұл ретте негізгі топта  Эф аса жоғары болды және ± 5 мка, бақылау тобында — 425 ± 12 мка құрады.

Көз торы мен көру жүйкесі аксиалды шоғының атқарымдық күйінің көрсеткіші (құбылмалылық) осы жас тобына арналған норманың төменгі шекарасына жақын (33–38 Гц).

Негізгі топта құбылмалылық мәні 32,84 Гц-ті, ал бақылау тобында — 31,95 Гц-ті құрады. Жылтылдайтын фосфеннің жоғалуының сыни жиілігінің мәні 28 және сәйкесінше 31 импульсқа дейін төмендеді, бұл қалыпты мәндерден 6-8 импульсқа төмен.

Бақылау тобында электрофизиологиялық көрсеткіштерінің өзгеру серпіні болған жоқ.

Терапия ретінде Витрум® Вижн Форте алған негізгі топта препаратты қабылдауды бастаған соң, 3 айдан кейін электр фосфеннің шекті көлемінің 132 ± 12 мка-ға төмендеуі, құбылмалылықтың 8 Гц-ке артуы және ЖБСЖ 8 импульсқа артуы орын алды, яғни, электрофизиологиялық көрсеткіштердің шынайы жақсаруы (р = 0,02) орын алды, бұл көз торының ішкі қабаттарының атқарымдық күйінің және көру жүйкесінің папилломакулалы шоғырының өзгеруі туралы растады.

Осы емделушілер тобын тексерген кезде емдеуден кейін дереу осы көрсеткішердің шынайы өзгеруі байқалмағанын атап кеткен жөн.

Емдеу аясында электрофизиологиялық көрсеткіштердің өзгеруі 7-суретте келтірілген.

Изображение выглядит как снимок экрана

Автоматически созданное описание

7-сурет. ЖМБ бар емделушілерде Витрум® Вижн Форте терапиясының аясында электрофизиологиялық үдерістердің өзгеруі; ** — р < 0,01, бақылау және негізгі топтар арасындағы шынайы айырмашылықтар 

Көз түбі жағдайының негізгі өлшемшарттары ретінде зерттеудің екі тобындағы емделушілерінде қан кетулердің, қатты экссудаттардың (друзалар), ишемиялық «жұмсақ» экссудативті ошақтарының, жаңадан түзілген тамырларының барын бағалады.

Емдеу алдында офтальмоскопиялық бейне зерттеудің екі тобында салыстырмалы болды. 5 емделушінің негізгі тобында (10 көз, 25 %) көз түбінде макуладағы оқшаулауы бар қатты экссудативті ошақтар болды,  парамакулалы, орташа периферияда «retinitis circinata» типі бойынша 13 емделушіде (26 көз, 65 %) қатты ошақты өзгерістермен қатар, жұмсақ мақта тәріздес ишемиялық ошақтар орын алды, бұған қоса, 100 %-нда олар көз түбінің бойымен орналасты, 5 емделушіде  (10 көз, 25 %) көз торына қан кетулер, 2-нде — парамакулалы түрде және тамырлы аркадалардың бойымен нүктеленген геморрагиялар (4 көз, 10 %) анықталды. Макулалы аймақта емделушінің 3-нде (6 көз, 15 %) макулада және парамакулалы түрде пигментті эпителийдің ажырауы орын алды, оның өлшемдері көру жүйкесі дискісінің 0,3-тен бастап 2,5 диаметрге дейін түрленді. 1 емделушіде (2,5 %, 2 көз) өлшемі көру жүйкесі дискісінің (КЖД) екі диаметріне дейін, макулалы аймақта және парамакулалы түрде анықталған нейроэпителийдің экссудативті ажырауы табылды.

Осы өзгерістердің сапалы және сандық белгілерінің айқындылық деңгейіне баға беру үшін біз 3 ұпайлық межелікті енгіздік, осыған сәйкес олардың санын, өлшемдері мен таралымдылығын ескердік.

Емдеу аясында офтальмоскопиялық бейненің өзгеруі зерттеудің екі тобындағы емделушілерде де байқалды, алайда, егер де бақылау тобында макулалы аймаққа қан кетулер болған жағдайда оң серпін өзіне назар аударса, ал негізгі топта алғашқы белгілер ісінудің едәуір азаюы және ишемиялық ошақтардың сіңірілуі болды.

Негізі топтағы 14 емделушіде (28 көз, 70 %) ишемиялық ошақтар саны мен ауданының азаюы байқалды (8-сурет).

8-сурет. ЖМБ бар емделушілерде емдеу аясында ишемиялық ошақтардың сіңірілу серпіні қан кетулердің сіңірілуі бұдан кеш мерзімдерде өтті, терапия басталғаннан 1 айдан соң, 5-нде (5 көз, 12,5 %) геморрагиялар жартылай сіңіп кетті (9-сурет).

Изображение выглядит как снимок экрана

Автоматически созданное описание

9-cурет. ЖМБ бар емделушілерде емдеу аясында қан кетулердің сіңу серпіні 

Пигменттік және нейроэпителийдің экссудативті ажырау белгісі бар емделушілердің 4-нде макуладағы ісінудің жылдам азаюы өзіне назар аударды.

Зерттеу топтарындағы друзалар сіңірілуінің серпіні 10-суретте келтірілген.

Изображение выглядит как снимок экрана

Автоматически созданное описание

10-сурет. Инволюциялық орталық хориоретиналды дистрофиясы (ИОХД) бар емделушілерде емдеу аясында друзалардың сіңірілу серпіні 

Негізгі топта көз түбінің ұқсас бейнесі бар белгілі бір емделушілерде жұптас салыстырулар кезінде үдерістің күшеюі байқалмағаны, сондай-ақ, емдеу аясында көз торының флуоресцентті ангиографиясы (КФА) мәліметтерінің едәуір оң серпіні 1 айдан соң емдеу аясында орын алу фактісі өзіне назар аударады.

Бақылау тобында ошақтық өзгерістердің сіңірілуінен кейін 1 айдан соң кейінгіде қан кетулердің қайталанулары байқалды, нейроэпителийдің экссудативті ажырауы ушықты және бірқатар жағдайда жаңадан түзілген тамырлардың пайда болу үдерісінің күшеюі және олардың Брух жарғақшасында пигменттік эпителийдің немесе нейроэпителийдің ақаулары арқылы өсуі байқалды.

Қорытындылар. Осылайша, ЖМБ, миопиясы, астенопиясы бар емделушілерді Витрум® Вижн Форте препаратымен емдеуді талдау нәтижелері дәстүрлі симптомдық терапиясымен салыстырғанда, үлкен тиімділікті көрсетті.

Емдеу патогенетикалық жағынан бағытталған, жанама әсерлері жоқ, жақсы өткеріледі.

Көз торының атқарымды белсенділігінің жоғарылауы электрофизиологиялық көрсеткіштердің, көз түбінің офтальмоскопиялық бейнесінің жақсаруымен, көз көргіштігінің берік артуымен және салыстырмалы аккомодация қорының көбеюімен ілеседі.

Препаратты астенопия белгілерін азайту, ЖМБ мен алыстан көрмеушілік асқынуларын емдеу және алдын алуға ұсынуға болады.

Әдебиет тізімі

  1. Комплексный подход к терапии аккомодационных нарушений у детей: обзор / Е. Ю. Маркова [и др.] // Офтальмология. — 2012. — Т. 9, № 4. — С. 27–30.
  2. Березин Р. Д. Антиангиогенная терапия миопической хориоидальной неоваскуляризации : автореф. дис. канд. мед. наук / Р. Д. Березин. — Спб., 2011.

— 20 с.

  1. Эффективность терапии привычно-избыточного напряжения аккомодации у детей / В. В. Бржеский [и др.] // Рос. офтальмол. журн. — 2010. — № 2. — С. 17–19.
  2. Французов А. С. Применение физических методов коррекции функционального состояния зрительного анализатора при миопии: автореф. дис. канд. мед. наук / А. С.

Французов. — М., 2011. — 22 с.

  1. Динамика показателей про- и антиоксидантного статуса у больных возрастной

макулодистрофией при использовании препарата Рексод / Л. В. Журавлева [и др.] // VI Всероссийская школа офтальмологии: сб. науч. тр. — М., 2007. — С. 275–283.

  1. Егорова Т. Е. Антиоксиданты в лечении и профилактике сухой формы возрастной макулярной дегенерации: обзор литературы / Т. Е. Егорова // РМЖ. Клин. офтальмология. — 2010. — № 2. — С. 60–63.
  2. Измайлов А. С. Возрастная макулярная дегенерация. Лечение сухой формы ВМД / А. С. Измайлов // РМЖ. Клин. офтальмология. — 2014. — № 1. — С. 10–12.