Иммунитет и учеба на 5+

АҚШ-та
жасалған
күніне
1 таблетка

Мектеп оқушыларының денелік
және ақыл-ойының дұрыс дамуына
ҚОЛДАУ КӨРСЕТЕДІ

маңызды дәрумендер мен
минералдардың жеткіліксіздігін
ТОЛЫҚТЫРАДЫ

ВИТРУМ® ЮНИОР ПЛЮС ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН:

Назарды, есті,
зияткерлікті
жақсарту
Иммунитетті
жоғарылату
Тіс пен сүйек
жүйесін нығайту
Баланы оқу және
емтихан кезінде
қолдау үшін

13
ДӘРУМЕН

8
МИНЕРАЛ

1

күніне 1 таблеткадан,
тағамға қосып
қабылдау

Құрамында зиянды бояғыштары,
консерванттары, тұрақтандырғыштары
мен тәттілендіргіштері ЖОҚ

ВИТРУМ® Юниор ПЛЮСті қолдану жөніндегі нұсқаулар: 7-14 жас аралығындағы балаларға күніне шайналатын 1 таблет
кадан, тағамға қосып қабылдау қажет. Қабылдау ұзақтығы 2-3 апта. Қажет болса, бір айдан кейін қабылдауды қайталауға
болады. Қарсы көрсетімдері: өнімнің құрамбөліктерін жеке көтере алмау, көмірсу алмасуының бұзылуы. Қолдану алдында
педиатр-дәрігермен кеңесу қажет. Қалқанша бездің аурулары бар балаларға эндокринолог-дәрігермен кеңесу қажет.

АҚШ-та
жасалған
сапаны
жапониялық
бақылау
дәрумендер
нарығында №1
күніне
1 таблетка

Мектеп оқушыларының денелік
және ақыл-ойының дұрыс дамуына
ҚОЛДАУ КӨРСЕТЕДІ

маңызды дәрумендер мен
минералдардың жеткіліксіздігін
ТОЛЫҚТЫРАДЫ

ВИТРУМ® ЮНИОР ПЛЮС
ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН:

Назарды, есті,
зияткерлікті жақсарту
Иммунитетті
жоғарылату
Тіс пен сүйек жүйесін
нығайту
Баланы оқу және
емтихан кезінде
қолдау үшін

13
дәрумен

8
минерал

1

күніне 1
таблеткадан,

тағамға қосып
қабылдау

Құрамында зиянды
бояғыштары,
консерванттары,
тұрақтандырғыштары мен
тәттілендіргіштері ЖОҚ

ВИТРУМ® Юниор ПЛЮСті қолдану жөніндегі нұсқау
лар:
7-14 жас аралығындағы балаларға күніне шайнала
тын 1 таблеткадан, тағамға қосып қабылдау қажет.
Қабылдау ұзақтығы 2-3 апта. Қажет болса, бір айдан
кейін қабылдауды қайталауға болады. Қарсы көрсетім
дері:
өнімнің құрамбөліктерін жеке көтере алмау,
көмірсу алмасуының бұзылуы. Қолдану алдында педи
атр-дәрігермен кеңесу қажет. Қалқанша бездің
аурулары бар балаларға эндокринолог-дәрігермен
кеңесу қажет.