Жастық макулалы бүлінуінің құрғақ нысаны бар емделушілерді консервативтік емдеу тиімділігін бағалау

doi: 10.17116/oftalma2015131281-88 М.А. КОВАЛЕВСКАЯ1, С.О. МИЛЮТКИНА1, 2 1 Ресей Денсаулық сақтау министрлігінің «Н.Н. Бурденко атындағы Воронеж мемлекеттік медициналық академиясы» ЖЖБ…


Толығырақ >>

2-ші типтес қант диабеті бар непролиферативті диабеттік ретинопатиясы бар емделушілерге антиоксидантты терапияны қолдану нәтижелері

И.Б. АЛЕКСЕЕВ, И.В. ВОРОБЬЕВА, Л.Г. МИХАЛЕВА, Д.Н. ГИГИНЕИШВИЛИ, Д.А. МЕРКУШЕНКОВА Ресей Федерациясы, Ресей Денсаулық сақтау министрлігінің ЖБРМА ҚЖБ МББМ офтальмология…


Толығырақ >>

Құрамында лютеины бар препаратты қабылдау аясында макулалы бүлінуі бар емделушілерді ұзақ мерзім бақылау нәтижелері

Тәжірибелік дәрігерге көмек үшін О.В. Зайцева, О.И. Сарыгина Ресей Денсаулық сақтау министрлігінің «Гельмгольц атындағы көз сырқаттарының Мәскеу ҒЗИ» ФМБМ Витрум®…


Толығырақ >>

БОСАНУДАН КЕЙІНГІ НЕЙРОАЛМАСУ-ЭНДОКРИНДІК СИНДРОМЫНЫҢ КЕШЕНДІ ЕСКЕРТПЕЛІ ПРОФИЛАКТИКАСЫ

УДК 618.6-084:616.833+616.43/.45 Н.В. Лазарева, О.В. Буханова, «Самара мемлекеттік медициналық университеті» ФМБМ ЖЖБ Наталья Владимировна Лазарева– e-mail: natalya-lazareva@mail.ru Осы патологияның жоғары…


Толығырақ >>

Жасөспірім жастағы пародонт ауруларын кешенді емдеуде иммунокорректорларды қолдану

Вестник АГИУВ №2, 2012 И.И.Виноградова, А.А. Абжаканова, Ж.Т. Исабеков Алматы мемлекеттік дәрігерлерді жетілдіру институты УДК 616.31;617.52-089 Пародонт аурулары стоматологияда диагностика…


Толығырақ >>

АТОПИЯМЕН АУЫРАТЫНДАРДЫ ДӘРУМЕНДЕРМЕН ЕМДЕУ: ТӘУЕКЕЛ, ӘЛДЕ УӘЖДІ ҚАЖЕТТІЛІК ПЕ?

©Авторлар ұжымы, 2003     О.А. Субботина, М.А. Субботина, С.А. Саламатова, М.Ю. Танасева РМҒА БДҒО И.М. Сеченов атындағы Мәскеу медициналық академиясы Эпидемиологиялық…


Толығырақ >>

Аллергиялық әсерлері бар балалардың дәрумендер және минералдар кешенін қолдануы

А.В. Ляпунов, И.И. Балаболкин, Н.В. Юхтина                                                       Мәскеу, РМҒА БДҒО ММ Педиатрия ҒЗИ Профилактикалық және емдік іс-шаралардың әзірленген кешеніне қарамастан, соңғы…


Толығырақ >>

ВИТРУМ®ВИЖН ФОРТЕ ПРЕПАРАТЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ, КӨНДІГУ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ РАНДОМИЗАЦИЯЛАНҒАН САЛЫСТЫРМАЛЫ ЗЕРТТЕУІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

(UNIPHARM, INC, АҚШ) Е. И. Дмитриева1,2, О. Г. Гусаревич1,3, В. В. Лантух1,2, Т. Ю. Ким1,2, Н. О. Пытель1,2, Д. И….


Толығырақ >>

2-ші типтес қант диабеті кезінде диабеттік ретинопатиясы мен жастық макулалы бүлінуі бар емделушілерді антиоксидантты және ангиопротекторлы препараттармен емдеу нәтижелері

Л.К. МОШЕТОВА, И.В. ВОРОБЬЕВА, И.Б. АЛЕКСЕЕВ, Л.Г. МИХАЛЕВА ‘Ресей Денсаулық сақтау министрлігінің «Ресей дипломнан кейінгі білім берудің медициналық академиясы» ҚББ…


Толығырақ >>

Микронутриенттердің ана денсаулығын сақтаудағы және нәрестенің патологиялық жағдайларының алдын алудағы рөлі

М.ғ.д., проф. Е.В. ШИХ «И.М. Сеченов атындағы Алғашқы Мәскеу мемлекеттік медициналық университеті» МББМ ЖЖБ клиникалық фармакология және ішкі сырқаттар пропедевтикасы…


Толығырақ >>